How would you conquer the world

Translation of "Dünyayı ele geçirmek" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Alçakgönüllü gibi gözüküyor ... ama aslında thinyayı ele geçirmek istiyor.
Kötü olduklarına göre sanırım thinyayı ele geçirmek isterler.
Dünyayı ele geçirmek için Armageddon virüsünü saldı.
Dünyayı ele geçirmek için onlara emir vereceğim anı bekliyorlar.
Bizi işe, biz thinyayı ele geçirmek için gittiğini.
Eğer thinyayı ele geçirmek istiyorsan bunu sana öğretmiyoruz ama şans veriyoruz.
Ben de thinyayı ele geçirmek için ... yapacağımız devrimde kedileri tek başıma yöneteceğim!
I'm leading the cats in their great revolution and we will To conquer the world!
Dünyayı ele geçirmek istiyorsanız avukata ihtiyacınız olacak, değil mi?
Fakat, sen, bir geri zekalı gibi thinyayı ele geçirmek istedin ...
There are none at all world more.
Popüler kühltür aracılığıyla thinyayı ele geçirmek için ünlülerin kılığına giriyorlar.
To take take the shape of stars to usurp the planet through pop culture.
Ölüm ışını ile thinyayı ele geçirmek için ... planlar mı yapıyorsun?
I'm sorry, do you want with your death ray the world tear you
Medyanın ve devletin düşünmemizi istediği gibi thinyayı ele geçirmek istedikleri için mi?
Is it because they have everything take like the media, the government, want what they want us to think? No.
Ve görüldüğü gibi bu robotlar thinyayı ele geçirmek için henüz hazır değiller, ama düzenli olarak nasıl ileri gidebileceklerini öğreniyorlar, ve bunu kendi kendilerine yapıyorlar.
Eğer thinyayı ele geçirmek isteseydin Kurtuluş Günü'ndeki gibi Beyaz Sarayı mı uçururdun yoksa arka kapıdan girmeyi mi tercih ederdin?
If you to rule the world would you want to blow up the White House or pull out the back door?
Islam thinyayı ele geçirmek istiyor, Cosme.
Islam wants rule over Europe, Cosma.
Kötü olduklarına göre sanırım thinyayı ele geçirmek isterler.
Dünyayı ele geçirmek isteyen kötüler gibi.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 19. Exactly: 19. Elapsed time: 26 ms.